تیر ۳۰, ۱۳۹۸

تولید کنندگان مطرح و مهم در کابل های 132 کیلو ولت در ایران

تیر ۳۰, ۱۳۹۸

سوابق کاری و اثرگذاری در ارتقای ظرفیت ساخت داخل

تیر ۳۰, ۱۳۹۸

کابل سازی ایران در یک نگاه

تیر ۳۰, ۱۳۹۸

توانمندیها وامکانات آزمون

تیر ۳۰, ۱۳۹۸

خط مشی کیفیت

پاسخ گویی به نیاز مشتریان

شركت كـارخانجـات كـابلسـازي ايران سعي نموده است كه با ايجاد دگرگوني و تحول در شيوه هاي مديريتي خود، ضمن بهره مندي از اين فن آوري شگرف جـايگـاه خود را بعنوان يك توليد كننده برتر در اين رشته حفظ كند ما ضمن تـلاش جهت كسب جـايگاه شماره يك در اين رشته، معتقد هستيم كه بعنوان يك توليد كننده ممتـاز و پيشرو در اين صنعت بوده و ضرورت دارد كه ضمن ارتقـاء و توسعه فعـاليتها و همچنين فراهم نمودن محيطي منـاسب و پويا جهت كاركنـان، توليد محصولاتي را در سرلوحه فعـاليتهـاي خود قرار دهيم كه نه تـنهـا پـاسخگـوي علايق و نيـازهاي مشتريـان باشد، بلكه حفظ محيط زيست بايستی مد نظرقرار گيرد.