سابقه مربوط به قراردادهای قبلی (در 5 سال گذشته ) و قراردادهای جاری

شرح کالا طرف قرارداد
کابلهای معمولی و مسلحLV شرکت نیر پارس
کابلهای مسلح LVوMV شرکت مهندسی وساختمان صنایع نفت OIEC (فاز 17 و 18 پارس جنوبی)
کابل مسلح LV و MV شرکت نیرو رامشیر (پروژه IPMI شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران )
کابلهای POWER شرکت OEID
کابلهای مسلح MV و LV شرکت پایندان
کابلهای low smoke مسلح LV و MV قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و موسسات زیرمجموعه قرارگاه
کابلهای ابزاردقیق شرکت OEID
کابلهای مسلح MV شرکت پتروشیمی پردیس
کابل مسلح MV شرکت نیرورامشیر پروژه 33کیلوولت نیرپارس
کابلهای LV معمولی و MV مسلح شرکت فراز صنعت صدر
کابل معمولی و مسلحLV, MV شرکت بناگستران هشتم توس
کابلهای مسلح MV و LV مشارکت پتروتکسان و طراحی ساختمان نفت
کابلهای MV و LV شرکت لوله سازی اهواز
کابلهای MV و LV شرکت آب و برق کیش
کابل مسلح MV شرکت نوآوران برق آریا
کابل مسلح HV – 132KV شرکت نیرورامشیر پروژه 132 کیلوولت نیرپارس – پتروشیمی فجر جم
کابلهای سربی LV شرکت رامپکو
کابلهای مسلح MV و LV شرکت ساوآرا
کابل های LV و MV شرکت نیر پارس (فاز 19 پارس جنوبی )
کابل های LV و MV گروه مپنا
کابل های LV و MV شرکت های سیمان تهران ، سیمان هرمزگان ،سیمان فارس خوزستان ، سیمان سفید دشت ،سیمان یاسوج ،سیمان ساروج بوشهر
و…
کابل های ابزار دقیق و کامپوزیت شرکت ستاره خلیج فارس
کابل های مخابراتی شرکت های مخابرات ایران ، صنایع قطعات الکترونیک، شرکت های مخابرات استانی کشور ( تهران، خراسان رضوی ،اراک و
قرارگاه خاتم الانبیاء و…)
کابل های LV شرکت آریا ساسول
کابل های LV و MV شرکت برق تهران و شرکت های توزیع برق استانی
کابل های LV و MV پترو شیمی دماوند ،فجر جم ،پتروشیمی مبین ،پتروشیمی ایلام ،پتروشیمی فارس و..