کابل های فشار قوی

  فشار قوی

 • کابل های فشار قوی برای انتقال انرژی الکتریکی در سیستم هایی با ولتاژ نامی بالاتر از 30 کیلوولت از نیروگاه ها به شبکه مرکزی و یا شبکه های توزیع اولیه کاربرد دارند و بصورت دفن در زمین و یا داخل کانال استفاده می شوند.

  معمولی

 • N2XSY , NA2XSY

  مسلح

 • N2XSYRY , N2XSYBY , NA2XSYRY , NA2XSYBY

  سربی ومسلح

 • N2XSYKYRY , N2XSYKYBY , NA2XSYKYRY , NA2XSYKYBY

  ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها به شرح زیر می باشند

 • U0/U(Um)=26/45 to 47(52)KV - 36/60 to 69(72.5)KV - 64/110 to 115(123)KV - 76/132(145)KV
 • در تخصیص ولتاژ کابل ها نماد U0/U(Um) با پارامتر های U0 و U و (Um) نمایانگر :
 • U0 : ولتاژ اسمی میان هادی و زمین یا حفاظ فلزی در فرکانس صنعتی.
 • U : ولتاژ اسمی میان هادی ها.
 • Um : بیشترین مقدار ولتاژ ( بالاترین ولتاژ شبکه ).

  جزئیات ساختمان کابل

 • - سطح مقطع هادی : تا 1000 میلیمتر مربع
 • - تعداد رشته : یک
 • - جنس هادی : مس آنیل شده بدون اندود و یا آلومینیوم
 • - نوع هادی : گرد فشرده بصورت استرند شده
 • - اسکرین هادی : مواد نیمه هادی
 • - عایق : پلی اتیلن کراسلینک شده پایه پروکساید (XLPE )
 • - اسکرین عایق : مواد نیمه هادی + نوار نیمه هادی
 • - شیلد فلزی : سیم مسی ، نوار مسی و یا ترکیبی از سیم و نوار مسی
 • - روکش نهایی : PVC یا HDPE و LSFOH

  سایر مشخصات قابل ارائه در این نوع محصول:

 • - تاخیر انداز شعلهST1&ST2: ( Flame Retardant )
 • - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش :(Anti UV)
 • - کم دود: (Low smoke and fume (LSF))
 • - هالوژن فریST8: (Low Smoke Zero Halogen (LSFOH))
 • - ضد روغن و هیدروکربن ها: (Oil & hydrocarbon resistant)
 • - مقاوم در برابر جانوران موذی: (Vermin proof)
 • استاندارد: IEC60840