در مواردی که استفاده از خطوط با هادیهای لخت منجر به بروز حوادث گذرا می شود و یا اینکه رعایت حریم و سایر نکات فنی و ایمنی شبکه برق مقدور نیست استفاده از کابلهای خود نگهدار هوایی راه حل منطقی است . از عمده ترین این موارد می توان به مسیرهایی اشاره نمود که دارای عرض کم بوده و یا در آنها موانعی از قبیل درختان وجود دارد .

كابل هاي خودنگهدار ، هادي هاي عايق شده دارند و براي سطح ولتاژي 1 تا 36 كيلو ولت استفاده مي شوند. جهت نصب این گونه کابل ها از یک رشته عایق شده به نام مسنجر استفاده می شود که قادر است کل وزن کابل را تحمل نماید. در کابل خود نگهدار فشار ضعیف از سیم نگهدارنده بعنوان سیم نول نیز استفاده خواهد شد .در این کابل ها یک رشته

شركت کارخانجات کابلسازی ایران انواع مختلف كابل هاي خودنگهدار از دو تا شش رشته با هادي آلومينيوم و عايق XLPE را بر اساس استاندارد هاي بين المللي توليد مي كند. همه محصولات این شركت به نحوي طراحي مي گردند كه به منظور رضايتمندي مشتري كليه استانداردهاي ضروري كيفي، اجرايي و عملياتي را برآورده سازند.

  مزایای بکارگیری کابل های خودنگهدار

 • امکان استفاده در معابر باریک و پر تردد
 • کاهش احتمال اتصال کوتاه فازها با یکدیگر
 • اضافه ولتاژهای ناشی از رعدو برق باعث بروز نواقص کنتورهای اندازه گیری مشترکین نمی شود.
 • حفظ محیط زیست از طریق کاهش شاخه زنی و قطع درختان
 • کاهش احتمال آتش سوزی در مناطق پر درخت
 • جلوگیری از استفاده غیر مجاز از برق
 • هیچگونه قطعی برق بعلت تماس اشجار یا حیوانات با کابل که موجب اتصال کوتاه بشود بوجود نمی آید
 • کاهش سرقت هادی ها در خطوط توزیع برق
 • کاهش هزینه های نگهداری خط
 • قیمت مناسبتر نسبت به خطوط با هادی لخت مسی
 • کاهش خوردگی هادی ها ناشی از شرایط جوی

استاندارد: IEC 60502-2 ، BS7870 و مشخصات فنی شرکت توانیر