آدرس ها

دفتر مرکزی و فروش

تهران، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان نیایش شرقی، روبروی بوستان خوش پ 33، طبقه اول واحد 1

کد پستی: 1457887331

تلفن: 40 93 93 66 021

78 92 93 66 021

16 95 93 66 021

داخلی دفتر مدیرعامل : 222

داخلی مدیر فروش: 190

نمابر: 04 94 93 66 021

کارخانه

شیراز، بعد از زیرگذر شهرک گلستان، اولین فرعی سمت راست

 

کد پستی: 7198834663

تلفن: 5 – 61 20 20 36 071

نمابر: 63 20 20 36 071

لوکیشن دفتر مرکزی و فروش

لوکیشن کارخانه