• کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

  • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

  • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

  • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

نحوه پیدایش تولید صنعت کابل برق در ایران

1393/5/17 15:52

از حدود 30 سال پيش از كشف نفت در ايران كه ساخت کابلهای ابتدایی با استفاده از مس و مواد گیاهی و روغنی آغازشد، تا تأسیس شرکت معتبر و معظمی همچون شرکت کارخانجات کابلسازی ایران، صنعت کابلسازی تحولات بسیاری را به خوددیده است.

با اختراع ماشين بخار در سال 1786 میلادی كه سرآغاز انقلاب صنعتي بود، نخستين گام جدي در راه بهر ه گيري از انرژي برداشته شد. به دنبال آن در قرن نوزدهم، عطش شديدي براي مهاركردن انواع انرژ يها، اروپا را فراگرفت. از آن پس تبديل انواع انرژ يها به يكديگر و به ويژه به انرژي لكتريكي به عنوان سودمندترين انرژي شناخته شده، پيوسته دنبال شده است.

بعدها و همزمان با پيشرفت هايي كه در زمينه استفاده از برق و تبديل ولتاژهاي كم به ولتاژهاي زياد حاصل شد، برنامه انتقال الكتريسيته به نقاط دورتر در دستور كار قرار گرفت و شبكه هاي الكتريكي رو به گسترش گذاشت. در همين روند بود كه استفاده از كابل نيز آغاز شد.

در ایران نیز، هنگامی كه ناصرالدین شاه در سال 1873 ميلادي به انگلستان سفر كرده بود، چرا غهاي گازي معابر لندن تعجب وي را برانگيخت و از همین روی بود که پس از بازگشت به ايران دستور احداث و استفاده از كارخانه چراغ گاز را صادر كرد.اما در سال 1284 هنگامی که محمدحسین امین الضرب همراه مظفرالدین شاه عازم سفر روسیه شده بود، اتفاق مهمی افتاد؛ یک روز که امین الضرب در خیابا ن قدم میزد، چشمش به کارخانه برق افتاد و دریافت که روشنایی شب به وسيله این کارخانه تأمین میشود. او که تا آن زمان چنین چیزی  ندیده بود، مدتی طولانی مقابل کارخانه ایستاد و شروع به تماشای آن کرد. در همان سفر، امین الضرب آن کارخانه را به قیمت 500 هزار تومان خرید و  اینگونه برای اولین بار برق به ایران وارد شد.هنوز مدت زیادی از بازگشت امین الضرب و مظفرالدین شاه از روسیه به ایران نگذشته بود که نخستین امتیازنامه معتبر برای تأسیس کارخانه برق شهری در ایران با امضا عین الدوله صدراعظم مظفرالدین شاه به نام حاج حسین امین الضرب صادر و این کارخانه درسال 1284 هجری شمسی در ایران ساخته شد.

کارخانه برق حاج امین الضرب آماده بهر ه برداری شد و خیابا نهای  لاله زار، سعدی، شا ه آباد و چراغ برق را روشن کرد. مردم زیادی برای تماشای روشنایی به این خیابا نها آمده بودند اما در بین آ نها عد ه ای عقیده داشتند که این روشنایی قسمتی از قدرت شیطان است. بنابراین شروع به قطع سیمها و شکستن لامپها کردند و کمترین رغبتی برای استفاده از آن نشان ندادند.

اکثر رجال و وزرا نیز به برق حاج امین الضرب، روی خوش نشان  نمیدادند و معتقد بودند که به صنعت فرنگ نمیتوان اعتماد کرد. آ نها که احتمال میدادند این برق ناگهان خاموش شود، تا مد تها از چرا غهای زنبوری خود به منظور روشنایی شب استفاده میکردند.

پس از چندی امین الضرب با شیو های ابتکاری شروع به مبارزه با این عقاید کرد. او به مناسبت جشن میلاد امام زمان، تمام خیابا نهای امیریه را مزین به لامپهای رنگارنگ کرد و با این کار، بار دیگر مردم را به شگفتی واداشت. این کار، آغاز تغییر عقیده مردم درباره برق بود. از آن پس آ نها این  سوغات امین الضرب را به خانه های خود بردند و به تدریج برق، جای چرا غهای زنبوری و وسایل روشنایی اولیه را گرفت.

کارخانه امین الضرب به مدت 65 سال به کار خود ادامه داد. در تأسیسات اولیه کارخانه از ترانسفورماتور استفاده نشده بود، اما در گستر ش های بعدی، از کابلهای زیرزمینی و ترانسفورماتور نیز استفاده شد.

مستندات موجود نشان ميدهد كه از همان سا لهاي ورود كارخانه برق امين الضرب به ايران، سيمهاي روك شدار و سپس كابل به وسيله همين شخص خريداري و به ايران وارد شد. با افزايش تعداد كارگا هها و كارخانه ها، ورود كابل نيز چشمگيرتر شد. برتري مدارهاي كابلي و نياز روزافزون به شبكه هاي زميني در سطح شهرها و درون كارخانه ها و كارگا هها، برنامه ريزان اقتصادي و فني و سرمايه گذاران را بر آن داشت تا با سرمايه گذاري در صنعت كابلسازي، افزون بر تأمين نيازهاي داخلي از خروج ارز نيز جلوگيري کنند.

در اين ميان پديدآمدن زمينه ورود فن آوری و دانشهاي نوين و برپايي پايگا ههاي تحقيقاتي تخصصي، به روند رو به رشد پيشرفتهاي علمي و فني كمك بسیاری کرد. چنين بود كه انديشه ايجاد كارخانه هاي كابلسازي پا گرفت. اینگونه، تأسیس كارخانه هاي سيم سازي و كابلسازي در ايران از نزديك به50 سال  پيش آغاز شد. شرکت کارخانجات کابلسازی ایران نیز از جمله این شرکتهای فعال و معتبر درایران است.