انرژی‌های تجدیدپذیر: این حوزه به تأمین نیازهای انرژی از طریق منابع تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، بادی، هیدروژن و زیست‌توده می‌پردازد. کابل‌های اختصاصی برای انتقال این انرژی‌های تجدیدپذیر از منابع تولید به شبکه‌های انتقال برق استفاده می‌شود. این نوع کابل‌ها باید دارای کارایی بالا و کاهش انرژی انتقالی باشند. در این خصوص شایان ذکر است که کابل‌های سلول‌های خورشیدی برای اتصال سلول‌های خورشیدی به یکدیگر و به دستگاه‌های تبدیل برق مورد استفاده قرار می‌گیرند. این کابل‌ها باید دارای کیفیت بالا، مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی نامساعد و کاهش انرژی انتقالی باشند.

در صورتی که کابل‌های نیروگاه‌های بادی برای انتقال انرژی از نیروگاه‌های بادی به شبکه‌های برق باید دارای مقاومت در برابر تنش‌های مکانیکی ناشی از حرکت باد و شرایط آب و هوایی سخت باشند. همچنین، به علت مسافت‌های بلند انتقال انرژی، کابل‌های نیروگاه‌های بادی باید دارای پهنای باند بالا برای انتقال حجم بالای انرژی باشند.

اگرچه هر دو نوع کابل با تولید انرژی تجدیدپذیر ارتباط دارند، اما به دلیل تفاوت‌های در نوع انرژی تولیدی و نیازهای انتقال آن، مشخصات و ویژگی‌های آنها متفاوت خواهد بود. بنابراین، اهمیت توجه به طراحی، انتخاب و استفاده از کابل‌های مناسب به هر نوع انرژی تجدیدپذیر خاصیت مرتبط خود را دارد.