تاریخچه

۱۳۴۴
شرکت کارخانجات کابلسازی ایران درمهرماه۱۳۴۴ با مشارکت ایران و آلمان تحت عنوان ایران -بایکا تأسیس شد و در سال ۱۳۴۶
کارخانه ای را به مساحت ۵ هکتار در تهران به بهره برداری رسانید .

۱۳۴۵
شروع بهره برداری با ظرفیت ۳۶۰۰ کیلومتر کابل برق وتلفن

۱۳۵۵
تغییر شرکت از سهامی خاص به سهامی عام و بهره برداری از کارخانه شیراز

۱۳۵۶
با توجه به نیازهای روز افزون صنایع کشور و سیستم مخابراتی ، شرکت با افزایش سرمایه، کارخانه ای به مساحت ۱۷ هکتاردر شیراز
احداث نمود که درسال ۱۳۵۶ بهره برداری از آن شروع شد.

۱۳۵۸
هیات مدیره منتخب سازمان صنایع ملی ایران و سهامداران خارجی اداره امور شرکت را به عهده گرفتند .

۱۳۵۹
مدیران منتخب سازمان صنایع ملی ایران ، مدیران سازمان ملی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
اداره شرکت را به عهده گرفتند.

۱۳۶۰
این شرکت ۱۰۰ درصد سهام شرکت آلمانی را خریداری نمود .

۱۳۶۱
نام شرکت به شرکت کارخانجات کابلسازی ایران تغییر یافت .

۱۳۶۸
شـرکت بـایکا بنا به دلایـلی کلیه حقوق و مالکیت خود را به سازمان صنایع ملی ایران واگذار نمود.

۱۳۷۱
پروانه بهره برداری برای کارخانجات تهران به ظرفیت ۸۰۳۰ تن و شیراز به ظرفیت ۸۵۰۰ تن مس مصرفی به صورت ظرفیت مجزا، اصلاح
شده است .

۱۳۷۴
در سـال ۱۳۷۴ براساس توافق انجام شده از تعـداد ۱۴۰۰۰ سهم معادل ۳۱/۱۱ درصد ســرمــایه واگذاری سازمان صنایع ملی ایران
تعداد ۱۸۴۱ سهم توسط کارکنان و تعداد ۴۰۰ سهم تـــوسط مدیران و تعداد ۱۱۷۵۹ سهم مازاد توسط شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (
سهامی عام ) خریداری گردیده است .

۱۳۸۱
خرید و بهره برداری از ماشین آلات گروپ توینر در کارخانه شیراز

۱۳۸۳
راه اندازی خط تولید کابل فیبرنوری در کارخانه شیراز و خط تولید کابل فشارقوی (C.C.V Line) در کارخانه تهران.

۱۳۹۳
سهامداران عمده شرکت تصمیم به فروش سهام خود به دو شرکت بازرگانی نیرو رامشیر و شرکت سپهر کابل ایرانیان نمودند که هر دو
شرکت در صنعت سیم و کابل مشغول به فعالیت هستند از این رو شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، سرمایه گذاری پارس توشه، سرمایه
گذاری تدبیر، کابلهای مخابراتی شهید قندی، گروه بهمن و
خانواده‌های رحیم زاده خوئی و طسوجی به طور کامل سهام خود را به
فروش رساندند که طی این جابجائی ها به ترتیب شرکت سپهرکابل ایرانیان ، خانم خاطره ابراهیمی، آقای ابراهیم خلیلی، آقای
جواد عرفانیان عظیم زاده خسروی، رضا عرفانیان عظیم زاده خسروی وخانم ترانه عرفانیان عظیم زاده خسروی عمده سهام شرکت
کابلسازی ایران که بالغ بر ۳۱٬۱۲۷٬۵۲۱ سهم از ۳۷٬۸۰۰٬۰۰۰ سهم موجود را در اختیار گرفتند شایان ذکر است درصد کل سهام عمده
سهامداران حدود ۸۲/۳۴ درصد و مابقی یعنی حدود ۱۷/۷۰ درصد متعلق به سهامداران جزء میباشد.
اکنون این شرکت با بیش از ۳۵ میلیارد ریال حقوق صاحبان سهام و حدود ۱۴۴ نفر پرسنل در مساحتی معادل ۱۹ هکتار و زیر بنای
۵۰۰۰۰۰ مترمربع که مقدار ۲۳۰۰۰ متر مربع آن سالن های تولید میباشد با ظرفیتی معادل ۱۰۸۰۰ تن مس انوع کابلهای برق
و۱۲۰۰۰ کیلومترکابل مخابرات فیبر نوری را طبق استاندارد های بین المللی مؤسسه استاندارد ایران و مخابرات ایران تولید می
نماید و این ظرفیت را می توان برای کابل های مسی تا ۱۲۰۰۰ تن مس افزایش داد.

۱۳۹۷
به جهت تمرکز گرایی کلیه ماشین آلات کارخانه تهران به کارخانه شیراز منتقل و نصب گردید .

۱۳۹۸
در سال مذکور شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها – طبقه زمین های کارخانه شیراز، اقدام به افزایش سرمایه نمود و لذا
سرمایه شرکت ۱۲/۳۵۲ درصد افزایش یافت .
شرکت سپهرکابل ایرانیان ، خانم خاطره ابراهیمی، آقای ابراهیم خلیلی، آقای جواد عرفانیان عظیم زاده خسروی،رضا عرفانیان
عظیم زاده خسروی وخانم ترانه عرفانیان عظیم زاده خسروی تعداد ۴۱۳٬۶۱۲٬۴۷۵ سهم از ۵۰۴٬۷۳۴٬۲۴۸ سهام موجود را در اختیار
دارند . شایان ذکر است درصد کل سهام عمده سهامداران حدود ۸۱/۹۵ درصد بوده و مابقی یعنی حدود ۱۸/۰۵ درصد متعلق به سهام
داران جزء میباشد.

اکنون این شرکت با بیش از ۶۶۹ میلیارد ریال حقوق صاحبان سهام و حدود ۹۰ نفر پرسنل در مساحتی معادل ۱۳هکتار و زیر بنای
۳۳۸۰۰ مترمربع که مقدار ۱۷۲۲۰ متر مربع آن سالنهای تولید میباشد با ظرفیتی معادل ۱۲۰۰۰ تن مس، انوع کابلهای برق و ۱۲۰۰۰
کیلومتر کابل های مخابراتی را طبق استاندارد های بین المللی و ایران تولید می نماید