تاریخچه

۱۳۴۴ شركت کارخانجات كابلسازي ايران درمهرماه۱۳۴۴ با مشارکت ایران و آلمان تحت عنوان ایران -بایکا تأسيس شد و در سال ۱۳۴۶ كارخانه اي را به مساحت ۵ هكتار در تهران به بهره برداری رسانید .

۱۳۴۵ شروع بهره برداری با ظرفيت ۳۶۰۰ کيلومتر کابل برق وتلفن

۱۳۵۵  تغيير شرکت از سهامی خاص به سهامی عام و بهره برداری از کارخانه شیراز

۱۳۵۶ با توجه به نيازهاي روز افزون صنايع كشور و سيستم مخابراتي ، شركت با افزايش سرمايه، كارخانه اي به مساحت ۱۷ هكتاردر شيراز احداث نمود كه درسال ۱۳۵۶ بهره برداري از آن شروع شد.

۱۳۵۸  هيات مديره منتخب سازمان صنايع ملي ايران و سهامداران خارجي اداره امور شركت را به عهده گرفتند .

۱۳۵۹ مديران منتخب سازمان صنايع ملي ايران ، مديران سازمان ملي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي و شركت سرمايه گذاري ملي ايران اداره شركت را به عهده گرفتند.

۱۳۶۰ این شرکت ۱۰۰ درصد سهام شرکت آلمانی را خریداری نمود .

۱۳۶۱ نام شركت به شركت كارخانجات كابلسازي ايران تغيير يافت .

۱۳۶۸  شـركت بـايكا بنا به دلايـلي كليه حقوق و مالكيت خود را به سازمان صنايع ملي ايران واگذار نمود.

۱۳۷۱  پروانه بهره برداري براي كارخانجات تهران به ظرفيت ۸۰۳۰ تن و شيراز به ظرفيت ۸۵۰۰ تن مس مصرفي به صورت ظرفيت مجزا، اصلاح شده است .

۱۳۷۴  در سـال ۱۳۷۴ براساس توافق انجام شده از تعـداد ۱۴۰۰۰ سهم معادل ۳۱/۱۱ درصد ســرمــايه واگذاري سازمان صنايع ملي ايران تعداد ۱۸۴۱ سهم توسط كاركنان و تعداد ۴۰۰ سهم تـــوسط مديران و تعداد ۱۱۷۵۹ سهم مازاد توسط شركت سرمايه گذاري پارس توشه ( سهامي عام ) خريداري گرديده است .

۱۳۸۱  خريد و بهره برداری از ماشين آلات گروپ توينر در کارخانه شيراز

۱۳۸۳ راه اندازی خط توليد کابل فيبرنوری در کارخانه شيراز و خط توليد کابل فشارقوی (C.C.V Line) در کارخانه تهران.

۱۳۹۳ سهامداران عمده شرکت تصمیم به فروش سهام خود به دو شرکت بازرگانی نیرو رامشیر و شرکت سپهر کابل ایرانیان نمودند که هر دو شرکت در صنعت سیم و کابل مشغول به فعالیت هستند از این رو شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، سرمایه گذاری پارس توشه، سرمایه گذاری تدبیر، کابلهای مخابراتی شهید قندی، گروه بهمن و خانواده‌های رحیم زاده خوئی و طسوجی به طور کامل سهام خود را به فروش رساندند که طی این جابجائی ها به ترتیب شرکت سپهرکابل ایرانیان ، خانم خاطره ابراهیمی، آقای ابراهیم خلیلی، آقای جواد عرفانیان عظیم زاده خسروی، رضا عرفانیان عظیم زاده خسروی وخانم ترانه عرفانیان عظیم زاده خسروی عمده سهام شرکت کابلسازی ایران که بالغ بر ۳۱٬۱۲۷٬۵۲۱ سهم از ۳۷٬۸۰۰٬۰۰۰ سهم موجود را در اختیار گرفتند شایان ذکر است درصد کل سهام عمده سهامداران حدود ۸۲/۳۴ درصد و مابقی یعنی حدود ۱۷/۷۰ درصد متعلق به سهامداران جزء میباشد. اكنون اين شركت با بيش از ۳۵ میلیارد ريال حقوق صاحبان سهام و حدود ۱۴۴ نفر پرسنل در مساحتي معادل ۱۹ هكتار و زير بناي ۵۰۰۰۰۰ مترمربع كه مقدار ۲۳۰۰۰ متر مربع آن سالن هاي توليد ميباشد با ظرفيتي معادل ۱۰۸۰۰ تن مس انوع كابلهاي برق و۱۲۰۰۰ کیلومترکابل مخابرات فیبر نوری را طبق استاندارد هاي بين المللي مؤسسه استاندارد ایران و مخابرات ایران توليد مي نمايد و اين ظرفيت را مي توان برای کابل های مسی تا ۱۲۰۰۰ تن مس افزايش داد.

۱۳۹۷ به جهت تمرکز گرایی کلیه ماشین آلات کارخانه تهران به کارخانه شیراز منتقل و نصب گردید .

۱۳۹۸ در سال مذکور شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها – طبقه زمین های کارخانه شیراز، اقدام به افزایش سرمایه نمود و لذا سرمایه شرکت ۱۲/۳۵۲ درصد افزایش یافت . شرکت سپهرکابل ایرانیان ، خانم خاطره ابراهیمی، آقای ابراهیم خلیلی، آقای جواد عرفانیان عظیم زاده خسروی،رضا عرفانیان عظیم زاده خسروی وخانم ترانه عرفانیان عظیم زاده خسروی تعداد ۴۱۳٬۶۱۲٬۴۷۵ سهم از ۵۰۴٬۷۳۴٬۲۴۸ سهام موجود را در اختیار دارند . شایان ذکر است درصد کل سهام عمده سهامداران حدود ۸۱/۹۵ درصد بوده و مابقی یعنی حدود ۱۸/۰۵ درصد متعلق به سهام داران جزء میباشد.

اكنون اين شركت با بيش از ۶۶۹ میلیارد ريال حقوق صاحبان سهام و حدود ۹۰ نفر پرسنل در مساحتي معادل ۱۳هكتار و زير بناي ۳۳۸۰۰ مترمربع كه مقدار ۱۷۲۲۰ متر مربع آن سالنهاي توليد ميباشد با ظرفيتي معادل ۱۲۰۰۰ تن مس، انوع كابلهاي برق و ۱۲۰۰۰ کیلومتر کابل های مخابراتی را طبق استاندارد هاي بين المللي و ايران توليد مي نمايد