آدرس ها

دفتر مرکزی و فروش

تهران، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان نیایش شرقی، روبروی بوستان خوش پ 33، طبقه اول واحد 1

کد پستی: 1457887331

ایمیل: sales@irancable.com

تلفن: 40 93 93 66 21 98+

78 92 93 66 21 98+

16 95 93 66 21 98+

نمابر: 04 94 93 66 21 98+

داخلی دبیرخانه : 222 و 0

داخلی مهندسی محصول : 114

داخلی فروش : 190

کارخانه

شیراز، بعد از مجتمع خلیج فارس، نرسیده به راه آهن، کوچه کابلسازی

کد پستی: 7198834663

تلفن: 5 – 61 20 20 36 71 98+

نمابر: 63 20 20 36 71 98+

داخلی دبیرخانه کارخانه: 101

لوکیشن دفتر مرکزی و فروش

لوکیشن کارخانه