خط مشی کیفیت

“شرکت کارخانجات کابلسازی ایران” بعنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده انواع سیم و کابل ، مصمم است ضمن رعایت الزامات قانونی و سایر الزامات مرتبط با تکیه بر دانش و توانمندی کارکنان متعهد و متخصص و به خدمت گرفتن سیستم های نوین مدیریتی ، بستر مناسبی را جهت رعایت استانداردها و تولید محصول با کیفیت در راستای افزایش رضایت مشتریان فراهم نماید.

در همین راستا رئوس خط مشی کیفیت خود را به شرح ذیل اعلام میدارد:

  • ارتقاء سطح دانش فنی و مهارت پرسنل و کارکنان بعنوان سرمایه‌های اصلی سازمان
  • حذف و یا کاهش اتلاف منابع و افزایش بهره وری سازمانی
  • برآوردن خواسته‌ها و نیاز مشتریان در راستای تولید محصول با کیفیت مطلوب