برای دیدن مشخصات مربوط به کابل‌های فشار متوسط و فشار قوی اینجا کلیک کنید.

کابل های فشار متوسط

کابل های فشار متوسط برای توزیع انرژی الکتریکی تکفاز و یا سه فاز در سیستم هایی با ولتاژ نامی 6 تا 30 کیلوولت و در پست های خطوط توزیع مورد استفاده قرار می گیرند. از این کابل ها همچنین در شبکه های عمومی و صنعتی ، تاسیسات داخلی و خارجی، بصورت دفن در زمین(نصب ثابت) و یا داخل کانال استفاده می شود.

· نوع مسلح آن می تواند در مقابل تنشهای فیزیکی و مکانیکی خارجی مقاومت کند.

· نوع سربدار آن در محیط های حاوی هیدروکربن ها ، حلال ها و مواد خورنده پایدار ودر مقابل نفوذ آب بصورت شعاعی (میدانی ) مقاوم است.

معمولی

 • N2XSY,NA2XSY,N2XSEY,NA2XSEY

مسطح

 • N2XSYRY , N2XSYBY , N2XSEYRY , N2XSEYBY , NA2XSYRY , NA2XSYBY , NA2XSEYRY , NA2XSEYBY

مسلح و سربی

 • N2XSYKYRY , N2XSYKYBY , N2XSEKYRY , N2XSEKYBY , NA2XSYKYRY , NA2XSYKYBY , NA2XSEKYRY , NA2XSEKYBY

ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها به شرح زیر می باشند :

 • U0/U(Um)=3. 6/6(7. 2) – 6/10(12) – 8.7/15(17. 5) – 12/20(24) – 18/30(36)KV

در تخصیص ولتاژ کابل ها نماد U0/U(Um) با پارامتر های U0 و U و (Um) نمایانگر :

 • U0 : ولتاژ اسمی میان هادی و زمین یا حفاظ فلزی در فرکانس صنعتی است .
 • U : ولتاژ اسمی میان هادی ها است .
 • Um : بیشترین مقدار ولتاژ ( بالاترین ولتاژ شبکه ) است .

جزئیات ساختمان کابل:

 • – سطح مقطع هادی : تک رشته از مقطع 35 تا 1000 میلیمتر مربع
 • – سه رشته از مقطع 35 تا300 میلیمتر مربع
 • – تعداد رشته : تک رشته یا سه رشته
 • – جنس هادی : مس آنیل شده بدون اندود و یا آلومینیوم
 • – نوع هادی : گرد فشرده شده
 • – اسکرین هادی : مواد نیمه هادی
 • – عایق : پلی اتیلن کراسلینک شده پایه پروکساید (XLPE )
 • – اسکرین عایق : مواد نیمه هادی + نوار نیمه هادی
 • – شیلد فلزی : سیم مسی ، نوار مسی و یا ترکیبی از سیم و نوار مسی
 • – پر کننده (PVC و یا( PE برای کابل های سه رشته
 • – روکش نهایی PVC: یا LSFOHو HDPE

سایر مشخصات قابل ارائه در این نوع محصول:

  • – مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (Anti UV)
  • – تاخیر انداز شعله : (( Flame Retardant
  • – کم دود (Low smoke and fume (LSF))
  • – هالوژن فری (Low Smoke Zero Halogen (LSFOH))

– هالوژن فری (Low Smoke Zero Halogen (LSFOH))

 • – ضد روغن و هیدروکربن ها (Oil & hydrocarbon resistant)
 • – مقاوم در برابر جانوران موذی (Vermin proof)

استاندارد ها: IEC60502-2,ISIRI3569-2

 

کابل های فشار قوی

 

فشار قوی

 • کابل های فشار قوی برای انتقال انرژی الکتریکی در سیستم هایی با ولتاژ نامی بالاتر از 30 کیلوولت از نیروگاه ها به شبکه مرکزی و یا شبکه های توزیع اولیه کاربرد دارند و بصورت دفن در زمین و یا داخل کانال استفاده می شوند.

معمولی

 • N2XSY , NA2XSY

مسلح

 • N2XSYRY , N2XSYBY , NA2XSYRY , NA2XSYBY

سربی ومسلح

 • N2XSYKYRY , N2XSYKYBY , NA2XSYKYRY , NA2XSYKYBY

ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها به شرح زیر می باشند

 • U0/U(Um)=26/45 to 47(52)KV – 36/60 to 69(72.5)KV – 64/110 to 115(123)KV – 76/132(145)KV
 • در تخصیص ولتاژ کابل ها نماد U0/U(Um) با پارامتر های U0 و U و (Um) نمایانگر :
 • U0 : ولتاژ اسمی میان هادی و زمین یا حفاظ فلزی در فرکانس صنعتی.
 • U : ولتاژ اسمی میان هادی ها.
 • Um : بیشترین مقدار ولتاژ ( بالاترین ولتاژ شبکه ).

جزئیات ساختمان کابل

 • – سطح مقطع هادی : تا 1000 میلیمتر مربع
 • – تعداد رشته : یک
 • – جنس هادی : مس آنیل شده بدون اندود و یا آلومینیوم
 • – نوع هادی : گرد فشرده بصورت استرند شده
 • – اسکرین هادی : مواد نیمه هادی
 • – عایق : پلی اتیلن کراسلینک شده پایه پروکساید (XLPE )
 • – اسکرین عایق : مواد نیمه هادی + نوار نیمه هادی
 • – شیلد فلزی : سیم مسی ، نوار مسی و یا ترکیبی از سیم و نوار مسی
 • – روکش نهایی : PVC یا HDPE و LSFOH

سایر مشخصات قابل ارائه در این نوع محصول:

 • – تاخیر انداز شعلهST1&ST2: ( Flame Retardant )
 • – مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش :(Anti UV)
 • – کم دود: (Low smoke and fume (LSF))
 • – هالوژن فریST8: (Low Smoke Zero Halogen (LSFOH))
 • – ضد روغن و هیدروکربن ها: (Oil & hydrocarbon resistant)
 • – مقاوم در برابر جانوران موذی: (Vermin proof)
 • استاندارد: IEC60840