اولين نمايشگاه مشترك صنعتی افغانستان و ايران در كابل افتتاح شد

اولين نمايشگاه مشترك صنعتی افغانستان و ايران در كابل افتتاح شد اولین نمایشگاه مشترک صنعتی جمهوری اسلامی افغانستان و ایران امروز در ش...

Continue reading

تولید کنندگان مطرح و مهم در کابل های 132 کیلو ولت در ایران

خط تولید کابل 132 کیلوولت شرکت کارخانجات کابلسازی ایران، دی ماه سال ۱۳۸۳ افتتاح و مورد بهر برداری قرار گرفته است. با توجه به مصرف بالا...

Continue reading

کابل سازی ایران در یک نگاه

کابل سازی ایران در یک نگاه

شرکت کارخانجات کابلسازی ایران ارائه دهنده خدماتی از قبیل مشاوره در طراحی کابل ، انتخاب کابل و تعیین مسیر آن ، نصب کابل و تستهای پس از ن...

Continue reading